Municipi

El Municipi d’Esterri de Cardós té una superfície de 1.650ha.

Aquest petit municipi es pot considerar un paradís en quant a riquesa natural, per la seva combinació de pastures i prats de sega, boscos caducifolis i de coníferes. Comprèn tota la vall del torrent d’Esterri, que davalla de la serra de Costuix (2 344 m), límit amb la Vall Ferrera, entre el pui de Tudela (2 327 m) i la muntanyeta de Besan (2160 m), i és formada pel torrent d’Esterri i el barranc de la Molina. Al sector meridional del terme s’alça per sobre dels 2 000 m el coll del Pla de Negua que és una zona de pastura des d’on es pot contemplar una magnífica panoràmica de la vall de Cardós i de la part baixa de Vallferrera i el bosc de Virós. A ponent, la màxima altitud s’assoleix al Puitabaca (1 719 m).

L’altitud del municipi oscil·la doncs, entre una altitud de 925m (al fons de la vall) i 2.344m (a la Serra de Costuix).

El municipi està format per Arrós de CardósBenanteEsterri de Cardós i Ginestarre L’eix de comunicacions és la carretera L-504 que va de Llavorsí a Lladorre i que segueix la vall per la dreta de la Noguera de Cardós, procedent de la carretera C-13 de Lleida a Esterri d’Àneu. Aquesta travessa el terme per l’extrem W, i una pista que remunta el torrent d’Esterri comunica amb els pobles d’Arrós de Cardós i d’Esterri de Cardós. Des d’Esterri hi ha una pista que porta fins al poble de Ginestarre.

A la vall d’Esterri de Cardós hi trobem una de les extensions més grans de boscos caducifolis, situats a la part baixa de l’obaga de la vall, on hi predomina el bedoll, roure, cirerer, àlber, pollancre i freixe i que fan que la tardor sigui un veritable espectacle de colors.

More  Impremta ràpida a Catalunya

La fauna de la vall d’Esterri de Cardós conté una gran diversitat d’espècies, com el gall fer, el xiulet negre, la marta, el cabirol i la colobra, la perdiu, la perdiu vermella i la guatlla.