Benante

Benante és el sector més petit del terme, format per cases escampades i un petit nucli prop de l’església de Sant Lliser.

Està situat entre la carretera de Ribera a Tavascan i del riu Noguera de Cardós. Entre les cases i la Noguera s’estén la partida de lo Rengar, una gran extensió de prades que fan referència a una economia tradicional basada en la cria del bestiar boví i de llana, complementada amb horts i conreus de patates, alfals i cereals.

La població es troba a 970m d’altitud i només hi ha 5 habitants que hi visquin tot l’any.

More  Ginestarre